Giới thiệu Đường dây nóng Ngày Mai

Chuyện của Ngày Mai

Đường dây nóng Ngày Mai

Đường dây nóng Ngày Mai tiếp nhận thông tin và tham vấn tâm lý miễn phí trực tiếp qua điện thoại cho người đang trong khủng hoảng tâm lý, đặc biệt những người đang có trầm cảm.

Ngày mai cung cấp thông tin cơ bản về sức khỏe tâm thần (SKTT) cho cộng đồng, giúp phòng ngừa và phát hiện sớm các rối loạn sức khoẻ tâm thần.

Giới thiệu Thành viên nòng cốt

Đồng sáng lập

Đồng sáng lập

Điều phối viên

Điều phối viên

Thiết kế hình ảnh

Quản lý truyền thông

Quản trị viên

Hợp tác truyền thông

Tham gia Ngày Mai

Bạn muốn đóng góp với vai trò một tình nguyện viên, đối tác phát triển các sáng kiến về sức khỏe tâm thần tại Việt Nam? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Liên hệ

Liên hệ với Ngày Mai

Địa chỉ:
Hà Nội
Quốc gia:
Việt Nam
E-Mail:
hotlinengaymai@gmail.com
Facebook:
Đường dây nóng Ngày Mai