Skip to main content

Ủng Hộ

Đồng hành cùng Ngày mai trong khả năng của bạn

Ủng hộ tài chính
Ngày mai vận hành dưới sự đóng góp từ cộng đồng. Mỗi đóng góp của bạn sẽ giúp Ngày mai vận hành ổn định và mang đến nhiều cơ hội hỗ trợ đến những người cần (đặc biệt là người trầm cảm).

Mọi đóng góp xin chuyển về...

Ngân hàng Techcombank - NH Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
Tên tài khoản CONG TY TNHH DOANH NGHIEP XA HOI HA THANH ACADEMY
Số tài khoản 1903 - 254 - 733 - 6666
Nội dung “Ten - So dien thoai”
Lưu ý Ngoài thông tin cảm ơn trên fanpage, người ủng hộ có thể nhận các quyền lợi tương ứng theo từng chiến dịch gây quỹ.
Trở thành cộng tác viên
Hàng năm, Ngày mai mở tuyển các vị trí cộng tác viên vận hành và trực điện thoại.
Nếu quan tâm, bạn hãy để lại thông tin liên hệ. Ngày mai sẽ gửi lại thông tin khi mở tuyển.
Đăng ký
Chia sẻ và lan tỏa
Khi bạn cần, Ngày mai luôn sẵn sàng lắng nghe. Khi bạn thấy phù hợp, Hãy chia sẻ nhé!
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
Thumbnail 7
Thumbnail 8
Thumbnail 9
Thumbnail 10
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
Thumbnail 7
Thumbnail 8
Thumbnail 9
Thumbnail 10
previous arrow
next arrow
Tìm hiểu